Nasze Radio USA

„Imperializm musi zostać ukarany” – mówi w Rozmowie tygodnia Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

March 27, 2023 Nasze Radio - inne niż inne.
„Imperializm musi zostać ukarany” – mówi w Rozmowie tygodnia Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Nasze Radio USA
More Info
Nasze Radio USA
„Imperializm musi zostać ukarany” – mówi w Rozmowie tygodnia Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Mar 27, 2023
Nasze Radio - inne niż inne.

„Imperializm musi zostać ukarany” – mówi Prezydent Aleksander Kwaśniewski. * Rozmowa tygodnia - 27 marca  2023 * www.NaszeRadioUSA.com

Support the Show.

Show Notes

„Imperializm musi zostać ukarany” – mówi Prezydent Aleksander Kwaśniewski. * Rozmowa tygodnia - 27 marca  2023 * www.NaszeRadioUSA.com

Support the Show.